Przydatne informacje

Zwolnienie z obowiązku wizowego w Turcji

Informujemy, iż od 2 marca 2020 roku obywatele Polski będą zwolnieni z obowiązku wizowego w Turcji. Zgodnie z komunikatem Rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych Turcji, Polacy w okresie pół roku (180 dni) będą mogli przebywać na terenie Turcji w celach turystycznych 90 dni bez konieczności zakupu wizy.

 

 

Tunezja i Djerba - od 01 LISTOPADA 2018 - nowy podatek turystyczny!

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że rząd Tunezji wprowadził od 01 listopada 2018 obowiązkowy podatek turystyczny, którego wysokość zależy od standardu obiektu zakwaterowania.

Podatek płatny będzie w recepcjach hotelowych, przed zakwaterowaniem Klientów. Poniżej podajemy wartości podatku:

Hotele:

2* - 1 TND/osoba/noc

3* - 2 TND/osoba /noc

4*- 5* - 3 TND/osoba/noc

Maksymalna wysokość podatku turystycznego liczona jest dla 7 kolejnych dób hotelowych nawet w przypadku dłuższego pobytu. Osoby poniżej 12 roku życia są zwolnione z obowiązku płacenia podatku turystycznego.

 

Komunikat z dnia: 21.04.2017 Zmiana przepisów – wydłużenie czasu kontroli granicznej

Wydłużenie czasu odpraw granicznychZ dniem 7 kwietnia 2017 roku, weszły w życie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady (UE) 2017/458, z dnia 15 marca 2017 r, dotyczące zintensyfikowania odpraw na granicach zewnętrznych, z wykorzystaniem odpowiednich baz danych, we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.Regulacja ma na celu długofalowe podniesienie poziomu bezpieczeństwa Unii Europejskiej i jej obywateli.Zmiana przepisów będzie miała istotny wpływ na wydłużenie czasu przekraczania granic, bowiem nakłada na służby graniczne obowiązek prowadzenia systematycznych i szczegółowych kontroli (zarówno na wjazd jak i wyjazd), w odniesieniu do wszystkich pasażerów.Pasażerów, udających się do/z kierunków NON-SCHENGEN, prosimy o zgłaszanie się  do kontroli paszportowej w jak najszybszym czasie, po dokonaniu odprawy biletowo-bagażowej. Zbyt późne stawienie przy wejściu (gate), może skutkować odmową przyjęcia na pokład.

 

Komunikat z dnia: 09.06.2017 Albania – informacja dla osób podróżujących z dziećmi do 18 lat

Szanowni Państwo,

Informujemy o aktualnych przepisach wjazdowych do Albanii dla Klientów podróżujących z dziećmi do 18 lat. W przypadku podróży tylko z jednym z rodziców/opiekunów prawnych może być wymagana pisemna zgoda drugiego rodzica/opiekuna prawnego na przekroczenie granicy kraju (w formie notarialnej, przetłumaczona na j. angielski). Warunkiem zwolnienia z posiadania pisemnej zgody drugiego rodzica/opiekuna prawnego jest posiadanie wyłącznej władzy rodzicielskiej (wymagany jest prawomocny wyrok Sądu Rodzinnego, przetłumaczony na j. angielski) lub śmierć drugiego rodzica/opiekuna prawnego (wymagany jest akt zgonu w j. angielskim).