Eldorado Travel

Komunikaty

Komunikat z dnia: 21.04.2017 Zmiana przepisów – wydłużenie czasu kontroli granicznejUWAGA!

Wydłużenie czasu odpraw granicznychZ dniem 7 kwietnia 2017 roku, weszły w życie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady (UE) 2017/458, z dnia 15 marca 2017 r, dotyczące zintensyfikowania odpraw na granicach zewnętrznych, z wykorzystaniem odpowiednich baz danych, we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.Regulacja ma na celu długofalowe podniesienie poziomu bezpieczeństwa Unii Europejskiej i jej obywateli.Zmiana przepisów będzie miała istotny wpływ na wydłużenie czasu przekraczania granic, bowiem nakłada na służby graniczne obowiązek prowadzenia systematycznych i szczegółowych kontroli (zarówno na wjazd jak i wyjazd), w odniesieniu do wszystkich pasażerów.Pasażerów, udających się do/z kierunków NON-SCHENGEN, prosimy o zgłaszanie się  do kontroli paszportowej w jak najszybszym czasie, po dokonaniu odprawy biletowo-bagażowej. Zbyt późne stawienie przy wejściu (gate), może skutkować odmową przyjęcia na pokład.

 

Komunikat z dnia: 09.06.2017 Albania – informacja dla osób podróżujących z dziećmi do 18 lat

Szanowni Państwo,

Informujemy o aktualnych przepisach wjazdowych do Albanii dla Klientów podróżujących z dziećmi do 18 lat. W przypadku podróży tylko z jednym z rodziców/opiekunów prawnych może być wymagana pisemna zgoda drugiego rodzica/opiekuna prawnego na przekroczenie granicy kraju (w formie notarialnej, przetłumaczona na j. angielski). Warunkiem zwolnienia z posiadania pisemnej zgody drugiego rodzica/opiekuna prawnego jest posiadanie wyłącznej władzy rodzicielskiej (wymagany jest prawomocny wyrok Sądu Rodzinnego, przetłumaczony na j. angielski) lub śmierć drugiego rodzica/opiekuna prawnego (wymagany jest akt zgonu w j. angielskim).

Formularz kontaktowy

Pozostało znaków:  1500